ลวดสลิง ที่ใช้กับ เครน รถเฮี๊ยบ

ลวดสลิง ที่ใช้กับ เครน หรือ รถเฮี๊ยบ การข้อปฏิบัติ

การยกหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก  จำเป็นต้องใช้ เครน หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เครื่องดังกล่าวมีความเสี่ยงมากจึงต้องมีกฎหมายควบคุม  พนักงานขับเครน จะต้องมีใบอนุญาตขับเครน การผูกน้ำหนักสิ่งของหนักๆ กับ ลวดสลิง และใช้ตะขอเกี่ยวนั้นเป็นที่รู้จักกัน     ทั่วไปเป็น สลิง  ซึ่งงานเช่นนี้จะต้องใช้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ด้านการขับเป็นพิเศษ

ดังนั้นถ้าพนักงานที่ใช้ เครน และ ลวดสลิงไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฎิบัติงาน เครน และ ลวดสลิง เป็นอันขาด

ราคาลวดสลิง คลิก

ลวดสลิง เครน หรือ รถเฮี๊ยบ กับข้อควรปฏิบัติ

1.  เครนที่มีขนาด 5 ตัน หรือมากกว่าจะต้องมีพนักงานขับเครนที่มีใบอนุญาต  สำหรับเครนที่ขับบนที่สูงหรือเครนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 ตัน จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ได้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนด หรือฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น

2.  การทำงาน ลวดสลิง นั้น พนักงานที่จะปฏิบัติงานได้จะต้องเป็นผู้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนดเท่านั้น โดยอนุญาตให้ทำงานกับ ลวดสลิง ที่มีน้ำหนัก 1 ตัน หรือมากกว่า ส่วนงาน ลวดสลิง ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ตัน ดังนั้นพนักงาน ลวดสลิง จะต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งและผ่านการอบรมพิเศษ

3.  ถ้าพนักงานนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ช่วย พนักงานคนนั้นจะได้รับการปรึกษาหารือในการเตรียมการและวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าดังกล่าว

4.  เครื่องมือประกอบ เครนและ ลวดสลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบตามที่กำหนด (ก่อนและระหว่างการใช้งาน)  หากตรวจสอบความผิดปกติให้หยุดการใช้งานโดยทันที และรายงานให้หัวหน้างานเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่อไป

5.  หลีกเลี่ยง เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินไป  การแขวนในลักษณะทแยงมุม

6.  ตรวจดูตะขอเกี่ยวให้หนาแน่น  และมีการขึง ลวดสลิง อย่างถูกต้องก่อนการยกสิ่งของเมื่อยกน้ำหนักพ้นพื้นเล็กน้อย ให้หยุดเครน แล้วตรวจสลิง เพื่อความปลอดภัย

7.  ยกน้ำหนักให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายไป

8.  พนักงานควบคุมจะต้องไม่ละสายตาไปจากสวิตซ์ในระหว่างในปฏิบัติงานหรือเมื่อได้ยกน้ำหนักขึ้นแล้ว

9.  ดำเนินการให้สัญญาณตามปกติ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

10.ไม่อนุญาตให้ใครแม้ตัวพนักงานเองให้อยู่ใต้น้ำหนักที่กำลังยกขึ้น  หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วให้จัดเครนอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเริ่มต้น

ดู ราคาลวดสลิง คลิก
ทบทวนการใช้สัญญาณมือ

การใช้ รถเครน นั้นไม่ใช่ว่ามีแค่ผู้ขับก็สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อความราบรื่นและความปลอดภัยของการใช้ รถเครน จึงเป็นข้อสำคัญที่ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องพึ่งความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ เรามาดูกันว่าสัญญานมือเหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง……..

 1. เรียกผู้ควบคุม รถเครน (Calling staff)    ยกแขนขึ้นตรง

 

2. บ่งบอกตำแหน่ง (Indicating Position)    ใช้นิ้วชี้ไปที่จุดที่เป็นเป้าหมาย

 


3. ยกน้ำหนักบรรถุกขึ้น (Hoisting up)
ยกมือขึ้นหมุนเป็นวงกลม หรือ ยืดแขนออกแนวนอน ฝ่ามือหงายขึ้น แล้วแกว่งมือขึ้น


4. ยกน้ำหนักบรรทุกลง (Hoisting down)   ยืดแขนออก ฝ่ามือคว่ำ แกว่งมือลง
5. ยกบูมขึ้น (Raising the boom)  ยืดมือออก ชู้นิ้วโปงขึ้น แล้วโยกมือขึ้น
6. ลดบูมลง (Lowering the boom)  ยืดมือออกนิ้วโปงลง แล้วโยกมือลงยืดแขนออก หันฝ่ามือไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายแล้วแกว่งมือไปมาในทิศทางนั้น
7. ระดับแนวการเคลื่อนไหว (Level movements)
8. การเคลื่อนไหวช้าๆ (Slow movement)
ทำเหมือนเวลายกของบรรทุกขึ้น/ลง แต่ให้กำมือแล้วชู้นิ้วก้อยหรือนิ้วชี้
9. พลิกหงายน้ำหนักบรรทุก (Turning over the load)
ยืดแขนทั้งสองข้างออก แล้วพลิกแขนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
(A)                             (B)                                             (C)
    10. ยืดบูมให้ยาวขึ้น/หดลง (Telescoping the boom)
  (A) ก่อนอื่น กำมือไว้บนหัว  (B) ยืดบูม; ชู้นิ้วโป้ง ยกมือขึ้นซ้ายบน  (C) ลดบูม; ชู้นิ้วโป้ง ผายมือลงด้านขวา  
11. หยุด! (Stop!)
ยกมือขึ้นสูง (ให้กำมือ สำหรับการเคลื่อนไหวช้าๆ)
12. หยุด ฉุกเฉิน! (Emergency stop!)
ยกมือขึ้นสูงทั้งสองข้าง แล้วโบกมือไปมากว้างๆ
13. เสร็จงานเรียบร้อยแล้ว! (Completion of work)
แสดงความเคารพ หรือ ไขว้แขนสองข้างไว้บนหัว เป็นการส่งสัญญาณว่าสิ้นสุดการทำงาน!

 
บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก http://www.chokmanee.com/การใช้เครนและสลิง-FAQ201.html
Share

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*